Принципи діяльності початкової школи:

 • визнання талановитості кожної дитини;
 • визнання цінностей дитинства, врахування індивідуальних, психофізіологічних та вікових особливостей учнів молодшого шкільного віку;
 • радість пізнання через спостереження, дослідження, відкриття та конструювання знань;
 • взаємозв`язок розумового, морального, фізичного і естетичного виховання, рівність умов кожної дитини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку;
 • розвиток вільної особистості (самостійної, здатної дивергентно мислити);
 • академічна доброчесність;
 • системність і послідовність, безперервність і різноманітність, життєтворчість і природовідповідність освітнього процесу;
 • академічна свобода і відповідальність;
 • партнерство учасників освітнього процесу;
 • безпечність умов навчання;
 • незалежність освітнього процесу від політичних, громадських і релігійних об`єднань.
Кiлькiсть переглядiв: 75